Aviz tehnic pentru obtinerea certificatului de urbanism sau autorizatie de construire, PAC (proiect autorizatie constructie)
* DTAC este prescurtarea folosita pentru Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
* DTAD este denumirea folosita pentru Documentatie  Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare.
* DTOE este forma scurta atribuita Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei