Prin acest website, Belevion Geotopo SRL îşi propune să își prezinte activitatea și serviciile.

Vă rugăm să parcurgeţi acest document cu atenţie. Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea site-ului aflat la adresele https://www.beleviongeotopo.ro si https://beleviongeotopo.ro, denumit în continuare "Website" sau "Website-ul", sunteți de acord cu termenii și condițiile legale de folosire a acestuia. Acest Website este menţinut şi actualizat de Belevion Geotopo SRL.

Belevion Geotopo SRL
330046 - Deva, Jud. Hunedoara,
Str. Horea 94
Telefon: (+40) 254 215 011

E-mail:
info@beleviongeotopo.ro
support@beleviongeotopo.ro

Prezentul document intră în vigoare la data de 01.04.2023.

 

1. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi designul Website-ului, precum şi orice alte materiale având legătură cu Website-ul sau cu Belevion Geotopo SRL (denumite în continuare "Conţinut Website"), publicat pe Website sau trimis către dvs. prin email sau prin orice alt mijloc, aparţin Belevion Geotopo SRL şi colaboratorilor săi şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă Conținutul Website-ului fără a deţine o permisiune scrisă din partea Belevion Geotopo SRL.

De asemenea, sunteţi de acord că prin scrierea unui material (comentariu, precum şi orice alt tip de mesaj publicat) pe Website, transmiteţi Belevion Geotopo SRL un drept neexclusiv de autor cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea precum şi orice altă formă de expunere publică a materialului în cadrul Website-ului şi a produselor Belevion Geotopo SRL, pe toată durata de existenţă a drepturilor de autor asupra materialelor în cauză.

Belevion Geotopo SRL își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată dezirabilă sau necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul Website-ului.

 

2. Utilizarea conţinutului Website-ului

Vizitatorii Website-ului au următoarele drepturi:

 • de acces, navigare și utilizare a acestui Website;
 • de a beneficia de informațiile postate pe Website;
 • de a copia şi printa Conţinutul Website-ului doar pentru folosinţa personală, lipsită de intenţie comercială.

Orice utilizare a Conţinutului Website-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a Conţinutului Website-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: office@beleviongeotopo.ro.

 

3. Obligațiile vizitatorilor

Prin folosirea Website-ului vă asumați următoarele obligații:

 1. să utilizați Website-ul doar în scopuri legale;
 2. să nu violați măsurile tehnnologice și de protecție ale Website-ului;
  • să nu inițiați și desfășurați activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a Website-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc;
  • să nu introduceți cod sau secvențe de cod cu caracter de viruși sau malware care ar putea pune în pericol securitatea datelor, a Website-ului etc.;
 3. să nu stocați, copiați, multiplicați, distribuiți, arhivați, păstrați – indiferent de formă sau mijloc – orice fel de material și informație de pe Website, orice este legat de Conținutul acestuia;
 4. să nu postați pe Website mesaje/materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimator pentru persoane/organizații, vătămător în orice privință, de natură să inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui Website;
 5. să nu postați mesaje publicitare (aceasta clauză vizează și publicitatea în semnatură);
 6. spam-ul este interzis și va fi sancționat;
 7. să nu postați comentarii care pot fi încadrate ca mesaje comerciale nesolicitate sau care conțin recomandări, explicite sau implicite, la vânzarea sau cumpărarea unui anumit produs sau serviciu;
 8. să nu divulgați informații confidențiale;
 9. să nu publicați mesaje care pot aduce vătămare imaginii, prețului sau valorii de piață a unui produs/serviciu/brand/organizații sau pot afecta imaginea publica a unei persoane;
 10. să nu colectați informații indentificabile personal de la utilizatorii Website-ului;
 11. să nu îndepărtați însemnele care marchează dreptul de autor al Belevion Geotopo SRL asupra Conţinutului Website-ului.

 

4. Responsabilități

 1. Belevion Geotopo SRL nu își asumă responsabilitatea pentru:
  1. forma și conținutul comentariilor postate pe Website de utilizatori;
  2. oricare din regulile încalcate de utilizatorii Website-ului;
  3. daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot apărea prin utilizarea Website-ului sau din cauza imposibilității utilizării acestuia;
  4. întreruperea funcționării Website-ului sau a serverelor;
  5. riscurile inerente, care pot sa apara prin utilizarea Website-ului și a internetului, în general – viruși, diferite elemente sau acțiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor etc.;
  6. pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și gazduit Website-ul;
  7. breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește Website-ul;
  8. corectitudinea și actualitatea informațiilor;
  9. Belevion Geotopo SRL nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente de forță majoră sau activitatea unei terțe persoane.
 2. Conținutul Website-ului (inclusiv comentariile postate) poate fi modificat, șters, mutat de Belevion Geotopo SRL sau de persoanele autorizate, fără nicio înștiințare, pe baza considerentelor proprietarului acestui Website sau ale persoanelor autorizate de acesta.
 3. Belevion Geotopo SRL nu poate fi responsabilizată pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Website-ului.
 4. Belevion Geotopo SRL nu poate fi acuzată pentru niciun fel de daune determinate de Conținutul Website-ului sau accesarea/utilizarea acestuia, în niciun fel de condiții.

La cererea Belevion Geotopo SRL, sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Belevion Geotopo SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

 

5. Schimbari ale site-ului

Belevion Geotopo SRL poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul la Conţinutul Website-ului sau la o parte a acestui conţinut.

 

6. Acord de confidenţialitate

Prin completarea oricaror formulare de pe Website, vă dați acordul ca datele personale trecute în formular să fie prelucrate de către Belevion Geotopo SRL în scopurile declarate ale acestui Website precum și în scopuri statistice, conform reglementarilor GDPR.

Tuturor vizitatorilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR, conform căruia persoanele vizate au dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție. Fiecare vizitator are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Belevion Geotopo SRL trimițând o cerere scrisă, datată și semnată la adresa menționată în introducerea acestui document sau un email la adresa office@beleviongeotopo.ro.

La cererea dvs. expresă în scris/email, Belevion Geotopo SRL se obligă:

 • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale, Belevion Geotopo SRL nu își asumă nici o responsabilitate.

Mai multe detalii despre aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi în Politica de Confidențialitate.

 

7. Utilizarea cookie-urilor

Website-ul folosește module cookie pentru îmbunățățirea experienței de navigare. Pentru detalii, vă rugăm consultați Politica privind Cookie-urile.

 

8. Soluționarea litigiilor

Încălcarea prevederilor acestui document, poate duce la suspendarea dreptului de a accesa Website-ul. Eventualele litigii vor fi soluționate pe cale amiabila, fie direct între părți, fie folosind platforma SOL (soluționarea online a litigiilor).

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord și nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi adus spre soluţionare în faţa instanţelor româneşti.

 

9. Dispoziții finale

Belevion Geotopo SRL este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica însă, Belevion Geotopo SRL va publica în prima pagina a site-ului o notificare în acest sens. Accesul în site şi folosirea serviciilor Belevion Geotopo SRL după momentul notificării implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.


Vă mulţumim,
Echipa Belevion Geotopo SRL